Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürlüğü’nün genel amacı; kurumun genel politikaları ve topluma yararları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, kamuoyu görüşlerini de kurum yönetimine ileterek düzenli bilgi akışını ve  iletişimi sağlamaktır.

Bunun yanısıra kamuoyunda olumlu imaj yaratmak, varolan olumlu imajın sürekliliğini sağlamak, üniversitemizin saygınlığını arttırmak, üniversitemize güven ve destek sağlamak halkla ilişkiler politikalarını oluşturmaktadır.

  • Üniversitenin felsefesi ve amaçları doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı iletişimi sağlar.
  • Üniversite hakkında çalışanlarını ve kamuoyunu bilgilendirir.
  • Düzenlenen panel, konferans, seminer, söyleşi, sergi, gezi, yarışma, konser, kutlama ve toplantıları organize eder.
  • Bu etkinliklerin kurum içinde ve kurum dışında hedef kitlelere duyurularını yapar.
  • Düzenlenen etkinliklerde  protokol düzenini sağlar.
  • Yıl içinde belirlenen eğitim fuarlarına katılarak ziyaretçilere üniversite ile ilgili  bilgiler verir, tanıtıcı sunumlar yapar.
  • Üniversite ile ilgili hedef kitlelere yönelik tanıtım toplantıları düzenler.
  • Üniversitenin tanıtımı ile ilgili tüm basılı ve görsel tanıtım malzemelerinin (dergi, broşür, katalog, promosyon malzemeleri, tanıtım ve el kitapçıkları vb.) metin, fotoğraf, tasarım, baskı ve dağıtım aşamalarını gerçekleştirir.
  • Kurumsal kimlik çalışmalarını yürütür.
  • Tanıtım malzemeleri, verilen siparişler ve düzenlenen organizasyonlara ilişkin yıllık tahmini ve yıl sonunda da gerçekleşen bütçeyi oluşturur.

yasartercih_728x90